Łańcuch choinkowy, czerwony

6.09 

SKU: DA22374 Kategoria:

Opis

Ele­ganc­ki sze­ro­ki czer­wo­ny łań­cuch do świą­tecz­nych deko­ra­cji (cho­in­ka i przyozdobienie).
Dłu­gość ok. 200 cm.