PAŚNIK, automatyczny dozownik karmy

24.29 

SKU: DA21391 Kategoria:

Opis

PODAJNIK, auto­ma­tycz­ny dozow­nik suchej kar­my dla Two­ich zwie­rza­ków, zdej­mo­wa­na gór­na czę­śćz otwo­rem i pokryw­ką do dosy­py­wa­nia gra­nu­lek, z prak­tycz­ną miar­ką z boku.Wykonano z moc­ne­go plastiku.Przezroczysta część ma dwa zacze­py zabez­pie­cza­ją­ce, któ­re zapo­bie­ga­ją prze­wró­ce­niu zasobnika.Bezpieczniki utrzy­mu­ją prze­zro­czy­sty zbior­nik moc­no przy­mo­co­wa­ny na zie­lo­nym stojaku.
Wymia­ry cał­ko­wi­te: 17 x 27 x 24 cm, gór­ny pojem­nik pojem­ność ok. 1500 ml.