ŁAPKOMYJKA rozm. XL, średnie i duże rasy

56.90 

SKU: DA23172 Kategoria:

Opis

ŁAPKOMYJKA do mycia łap zwie­rząt domo­wych, z mięk­kim sili­ko­no­wym wło­siem­dla deli­kat­ne­go mycia łapek, połą­cze­nie pla­sti­ku i sili­ko­nu. Rozm. XL dla śred­nich i dużych ras.
Wymia­ry: śred­ni­ca 10 cm x wys. 14,5 cm, śred­ni­ca wewnętrz­na 8 cm. 

 

Wyj­mo­wa­na wewnętrz­na część sili­ko­no­wa dla łatwe­go czyszczenia
mięk­kie łagod­ne sili­ko­no­we wło­sie do deli­kat­ne­go mycia łap

Do środ­ka brud­ne, na zewnątrz czyste!…”

Łatwe użyt­ko­wa­nie

1) Wlej wodę do ŁAPKOMYJKI (naj­le­piej let­nią dla przy­jem­ne­go poczu­cia Two­je­go zwierzaka)
2) Włóż psią łapę i umyj ją poru­sza­jąc w górę i w dół
3) Następ­nie osusz łap­ki i wylej wodę.
4) GOTOWE