Zapasowa nakładka do mopa obrotowego

27.90 

SKU: DA2000 Kategoria:

Opis

Zapa­so­wa koń­ców­ka okrą­gła do mopa obrotowego.
 

 

Wymien­na nakład­ka zosta­ła zapro­jek­to­wa­na do super mopa obro­to­we­go DA8786, a tak­że do mopa obro­to­we­go CENTRI & WASH 3w1 DA87861.

 Zastrze­żo­na loso­wa zmia­na kolo­ru plastiku.