Paw, z drobnymi piórkami

77.15 

SKU: DA19481 Kategoria:

Opis

Paw z drob­ny­mi piór­ka­mi, ozdo­bio­ny kamie­nia­mi i lśnią­cym papie­rem. Wymia­ry: 30 x 9 x 27 cm.
Czy wiesz, że paw co roku zrzu­ca pió­ra? Dzię­ki temu mogą być zbie­ra­ne i uży­wa­ne jako ozdo­by. Dla­te­go licz­ba takich ozdób jest ograniczona.