Wycieraczka, duże otwory

37.90 

SKU: DA16884 Kategoria:

Opis

Mata pro­sto­kąt­na do czysz­cze­nia obu­wia. Wyko­na­na z wul­ka­ni­zo­wa­ne­go kał­czu­ka, 100% PES.

Trwa­ły materiał
Gór­na część posia­da gumo­we otwo­ry co uła­twia oczysz­cza­nie obuwia.
Moż­na czy­ścić wodą.

Wymia­ry: 40 x 60 cm