TRIOETAGE ROBUSTON 3‑piętrowa suszarka na pranie

337.69 

SKU: DA14351 Kategoria:

Opis

TRIOETAGE ROBUSTON trzy­pię­tro­wa suszar­ka na pra­nie, odpo­wied­nia tak­że do mniej­szych pomiesz­czeń. 4 kół­ka dla łatwe­go prze­miesz­cza­nia, z boku moż­li­wość powie­sze­nia 14 wieszaków.
Połą­cze­nie meta­lu i twar­de­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Udźwig ok. 30 kg.
Wymia­ry: szer. 75 – 126 cm x dł. 57 – 63 cm x wys. 170 cm. Cał­ko­wi­ta dłu­gość powierzch­ni do susze­nia to 18 m (!!!).
 

 

poszcze­gól­ne pię­tra moż­na zło­żyć w razie potrzeby;
kół­ka uła­twia­ją przesuwanie;

 

 

cał­ko­wi­ta dłu­gość powierzch­ni do susze­nia to 18 m (!!!);
uchwyt na wie­sza­ki, z boku moż­li­wość zawie­sze­nia aż 14 wieszaków.