6 szt. Zestaw płaskich pędzli do malowania

12.90 

SKU: DA11921 Kategoria:

Opis

Zestaw 6 szt. pędz­li do malo­wa­nia z mięk­kim wło­siem, róż­ne roz­mia­ry do cien­kich i szer­szych pociągnięć.Kombinacja pła­skich i okrą­głych pędzel­ków. Dłu­gość pędz­li 12,5 – 15,5 cm.

 

róż­ne roz­mia­ry do sze­ro­kich i deli­kat­nych pociągnięć.
4 pła­skie pędzle
2 okrą­głe pędzle