Zestaw MAGNOLIA 2+1 GRATIS

45.52 

SKU: CP11721 Kategoria:

Opis

 

Magno­lia
Łagod­na, pudro­wa kom­po­zy­cja piż­mo­wo-kwia­to­wej woni, uzu­peł­nio­na egzo­tycz­ną przy­pra­wą. Deli­kat­ne zro­szo­ne płat­ki kwia­tów łączą się w ser­cu kom­po­zy­cji zapa­cho­wej z tro­pi­kal­nym ylang-ylang i wanilią.

Typ aro­ma­tu: kwia­to­wy, drzew­ny, piż­mo­wy, waniliowy
Gło­wa: ber­ga­mot­ka, mandarynka
Ser­ce: gera­nia, róża, Ylang Ylang
Pod­sta­wa: wani­lia, paczu­la, piż­mo, drze­wo sandałowe

 
Zestaw zawiera:
Płyn do płu­ka­nia tka­nin L’AVIVAGE 2in1 to DWUSKŁADNIKOWY, anty­sta­tycz­ny, zmięk­cza­ją­cy i per­fu­mo­wa­ny śro­dek, któ­ry doda­je się do ostat­nie­go płu­ka­nia pod­czas pra­nia w pral­ce lub przy pra­niu ręcz­nym. 750 ml odpo­wia­da 4,5 l kla­sycz­ne­go płynu.
Kre­mo­we mydło w pły­nie do cia­ła i rąk BUBLINO CREAMGEL 500 ml z nawil­ża­ją­cym kre­mo­wym skład­ni­kiem zapew­ni Ci poczu­cie mięk­kiej i ela­stycz­nej skó­ry, bez para­be­nów i barw­ni­ków, z zawar­to­ścią Aloe Vera.
Żel pod prysz­nic z eks­trak­tem z Aloe Vera oraz gli­ce­ry­ną, 250 ml. Kre­mo­wo-pie­lę­gna­cyj­ny skład zmięk­cza i nawil­ża skó­rę. Pod­czas kąpie­li two­rzy boga­tą pianę.