ZESTAW FLEUR DE VANILLE 2+1 GRATIS płyn do płukania, żel pod prysznic, bublino

34.06 

SKU: CP117011 Kategoria:

Opis

Fleur de vanille
Słod­ka, znie­wa­la­ją­ca wani­lia z tona­mi uwo­dzi­ciel­skiej róży i kwit­ną­cej konwalii.Pod koniec zapa­chu ujaw­nia­ją się soczy­sta poma­rań­cza i ber­ga­mot­ka, to wszyst­ko wzmoc­nio­ne piżmem.

Typ zapa­chu: owo­co­wy, wani­lio­wy, piżmowy
Gło­wa: ber­ga­mot­ka, pomarańcza
Ser­ce: kon­wa­lia, róża
Pod­sta­wa: piż­ma, wanilia

1x Zmięk­cza­ją­cy płyn do tka­nin, FLEUR DE VANILLE, L’AVIVAGE®, 750 ml
Płyn do płu­ka­nia tka­nin L’AVIVAGE 2in1 to DWUSKŁADNIKOWY, anty­sta­tycz­ny, zmięk­cza­ją­cy i per­fu­mo­wa­ny śro­dek, któ­ry doda­je się do ostat­nie­go płu­ka­nia  w pral­ce lub przy pra­niu ręcz­nym. 750 ml odpo­wia­da 4,5 l kla­sycz­ne­go płynu.
1x Żel pod prysz­nic FLEUR DE VANILLE, 250 ml
Żel pod prysz­nic FLEUR DE VANILLE, z eks­trak­tem z Aloe Vera i gli­ce­ry­ną, 250 ml. Dosko­na­ła har­mo­nia woni, deli­kat­nych sub­stan­cji myją­cych i pie­lę­gna­cyj­nych zapew­nią Ci przy­jem­ne uczu­cie przy każ­dej kąpie­li lub prysz­ni­ca. Kre­mo­wo-pie­lę­gna­cyj­na kom­po­zy­cja zmięk­cza i nawil­ża skó­rę. Pod­czas kąpie­li stwo­rzy boga­tą pia­nę. Bez parabenów.
1x Bubli­no FLEUR DE VANILLE, mydło w pły­nie do cia­ła i rąk, z pomp­ką, 500 ml
BUBLINO CREAMGEL 500 ml żel-kre­mo­we mydło z nawil­ża­ją­cym kre­mo­wym skład­ni­kiem zapew­ni Ci poczu­cie mięk­kiej i ela­stycz­nej skó­ry, bez para­be­nów i barw­ni­ków, z zawar­to­ścią Aloe Vera.