Płyn zmiękczający, ANGELIA, L’AVIVAGE®

18.90 

SKU: TA0757 Kategoria:

Opis

Zmięk­cza­ją­cy płyn do płu­ka­nia L’AVIVAGE 2in1 to DWUSKŁADNIKOWY, anty­sta­tycz­ny, zmięk­cza­ją­cy i per­fu­mo­wa­ny śro­dek, któ­ry doda­je się do ostat­nie­go płu­ka­nia w pral­ce lub  przy pra­niu ręcz­nym. ANGELIA- nowy ete­rycz­ny zapach, któ­ry ocza­ru­je boga­tym połą­cze­niem ziół, orzeź­wia­ją­cej mię­ty i deli­kat­nych nut zie­lo­nej her­ba­ty, two­rzą­cych pod­nio­słe wrażenie.