Płyn zmiękczający, VIOLETS IN HONEY, L’AVIVAGE®

18.90 

SKU: TA0658 Kategoria:

Opis

Zmięk­cza­ją­cy płyn do płu­ka­nia L’AVIVAGE 2in1 to DWUSKŁADNIKOWY, anty­sta­tycz­ny, zmięk­cza­ją­cy i per­fu­mo­wa­ny śro­dek, któ­ry doda­je się do ostat­nie­go płu­ka­nia w pral­ce lub  przy pra­niu ręcz­nym. VIOLETS IN HONEY– fioł­ki w mio­dzie two­rzą wyjąt­ko­we, nie­od­par­te połą­cze­nie sło­dy­czy, kwia­to­wo­ści i elegancji.