Płyn zmiękczający, BABYDOO, L’AVIVAGE®

18.90 

SKU: TA0656 Kategoria:

Opis

Zmięk­cza­ją­cy płyn do płu­ka­nia L’AVIVAGE 2in1 to DWUSKŁADNIKOWY, anty­sta­tycz­ny, zmięk­cza­ją­cy i per­fu­mo­wa­ny śro­dek, któ­ry doda­je się do ostat­nie­go płu­ka­nia w pral­ce lub  przy pra­niu ręcznym.BABYDOO– dla skó­ry wraż­li­wej oraz dzie­cię­cej. O bar­dzo deli­kat­nym, kre­mo­wo-pudro­wym zapachu.