Płyn zmiękczający, ICE CREAM, L’AVIVAGE®

18.90 

SKU: TA0644 Kategoria:

Opis

Zmięk­cza­ją­cy płyn do płu­ka­nia L’AVIVAGE 2in1 to DWUSKŁADNIKOWY, anty­sta­tycz­ny, zmięk­cza­ją­cy i per­fu­mo­wa­ny śro­dek, któ­ry doda­je się do ostat­nie­go płu­ka­nia w pral­ce lub  przy pra­niu ręcz­nym. ICE CREAM- daj się wcią­gnąć w let­nią atmos­fe­rę, peł­ną słod­kich i orzeź­wia­ją­cych doznań z lodów wło­skich oraz waty cukrowej.