Płyn zmiękczający, FRESSIA, L’AVIVAGE®

18.90 

SKU: TA0576 Kategoria:

Opis

Zmięk­cza­ją­cy płyn do płu­ka­nia L’AVIVAGE 2in1 to DWUSKŁADNIKOWY, anty­sta­tycz­ny, zmięk­cza­ją­cy i per­fu­mo­wa­ny śro­dek, któ­ry doda­je się do ostat­nie­go płu­ka­nia w pral­ce lub  przy pra­niu ręcz­nym. FRESSIA skry­wa w sobie esen­cję budzą­cej się wio­sen­nej przyrody.