EKO perfumowany superkoncentrat PARFUMAGE® ZAZEN

24.29 

SKU: PA06752 Kategoria:

Opis

PARFUMAGE® (czyt. par­fe­maż) to per­fu­mo­wa­ny super-kon­cen­trat dla inten­syw­nej oraz dłu­go­trwa­łej woni pra­nia i miesz­ka­nia ze skład­ni­kiem neu­tra­li­zu­ją­cym pozo­sta­ło­ści środ­ków pio­rą­cych w pra­niu. Dodaj do płu­ka­nia zamiast zmięk­cza­cza. Wypeł­nisz zapa­chem pra­nie, dom i toaletę.