30 ml EKO intensywny spray do czyszczenia okularów z efektem przeciw parowaniu ECO BRILEX®

12.11 

SKU: HB015811 Kategoria:

Opis

Zawsze dobra widocz­ność. Inten­syw­ny czysz­czą­cy spray do oku­la­rów z efek­tem prze­ciw paro­wa­niu. Per­fek­cyj­nie wyczy­ści dowol­ne oku­la­ry i zapew­ni im ochro­nę przed zaparowaniem.