Ultralekki składany plecak REBELITO® ULTRALIGHT 25 litrów

61.71 

SKU: FC95445 Kategoria:

Opis

Ultra­lek­ki ple­cak REBELITO, skła­da­ny, z dwie­ma duży­mi kie­sze­nia­mi zapi­na­ny­mi na suwak,główna komo­ra zawie­ra dużą kie­szeń tyl­ną i małą kie­szon­kę na zamek na róż­ne drobiazgi,którą moż­na obró­cić i scho­wać do niej cały ple­cak. W przed­niej czę­ści ela­stycz­ne ścią­ga­ne gumynp. na blu­zę lub matę do ćwi­czeń, bocz­ne siat­ki na butel­ki z piciem, regu­lo­wa­ne paski, pętel­ka do zawieszenia.
Wymia­ry: 30 x 13 x 45 cm, wymia­ry po zło­że­niu do kie­sze­ni wewnętrz­nej: 17 x 17 x 5 cm.Udźwig 20 kg.

 

Ultra­lek­ki i skła­da­ny ple­cak nie tyl­ko na wyciecz­ki oraz wędrówki.
kie­dy nie będziesz go potrze­bo­wać, zło­żysz go do małej kieszonki
wyko­na­ny z solid­ne­go nie­prze­ma­kal­ne­go materiału.

                 Cały ple­cak zło­żysz do wewnętrz­nej kie­sze­ni o wymia­rach 17 x 17 x 5 cm.