Dwukolorowy parasol automatyczny FC BLACK BADGE

46.26 

SKU: FC39072 Kategoria:

Opis

Skła­da­na kon­struk­cja umoż­li­wia łatwe prze­cho­wy­wa­nie para­so­la w tor­bie lub plecaku.