200 ml zapas do dyfuzorów z patyczkami, ICE CREAM, PARFUMIA®

61.71 

SKU: FC33437T4 Kategoria:

Opis

Wypeł­nij zapa­chem swój dom i wybierz woń, któ­ra będzie do nie­go paso­wać! ICE CREAM– daj się wcią­gnąć w let­nią atmos­fe­rę, peł­ną słod­kich i orzeź­wia­ją­cych doznań z lodów wło­skich oraz waty cukro­wej. W wygod­nym opa­ko­wa­niu do uzu­peł­nia­nia fla­ko­nów dyfuzorów.