WOTYWNY ZESTAW 3 szt. sojowych eko-świeczek zapachowych PARFUMIA®, CHANSONAMOUR

46.26 

SKU: FC33412W Kategoria:

Opis

Wotyw­ny kom­plet 3 sztuk po 55 ml możesz wyko­rzy­stać w przy­pad­ku, że chcesz naj­pierw wypró­bo­wać pro­dukt, albo możesz go zasto­so­wać na prób­ki czy jako pre­zent dla wier­nych klientów.