55 ml wotywna sojowa eko-świeczka, RELAXATION, PARFUMIA®

15.77 

SKU: FC33408V Kategoria:

Opis

Tę wotyw­ną świecz­kę  wyko­rzy­stasz np. w przy­pad­ku, że chcesz naj­pierw wypró­bo­wać pro­dukt, albo możesz go zasto­so­wać na prób­ki czy jako pre­zent dla wier­nych klientów.