Esencja zapachowa RELAXATION do kominków i dyfuzorów ESSENCE A L’INTÉRIEUR

18.13 

SKU: FC33408E Kategoria:

Opis

Won­na esen­cja o wyso­kiej zawar­to­ści sub­stan­cji zapa­cho­wych. Bar­dzo dobrze roz­pusz­czal­na w wodzie. Nada­je się do aro­ma­lamp, dyfu­zo­rów sonicz­nych lub do odświe­ża­nia suszy zapa­cho­wych pot-pour­ri. W atrak­cyj­nym opa­ko­wa­niu ze zło­tym tłoczeniem.