55 ml wotywna sojowa eko-świeczka, ciasteczka i solony karmel COOKIES & SALTED CARAMEL, PARFUMIA®

19.75 

SKU: FC33403V Kategoria:

Opis

Tę wotyw­ną świecz­kę  wyko­rzy­stasz np. w przy­pad­ku, że chcesz naj­pierw wypró­bo­wać pro­dukt, albo możesz go zasto­so­wać na prób­ki czy jako pre­zent dla wier­nych klientów.