SIATKA stylowa torba na zakupy

24.29 

SKU: FC27622 Kategoria:

Opis

SIATKA STYLOWA TORBA NA ZAKUPY, dłu­gie uchwy­ty na ramię, lek­ka i elastyczna.Materiał: baweł­na. Wymia­ry: ok. 45 x 55 cm.

NA ZAKUPY JUŻ TYLKO STYLOWO = Z SIATKĄ!

 

Kupuj sty­lo­wo i mądrze
Prze­nie­siesz w niej nawet duże zaku­py, WIELE UNIESIE!

Tor­ba na zaku­py do ponow­ne­go użyt­ku! Dzię­ki kom­pak­to­we­mu kształ­to­wi zmie­ści się w każ­dej toreb­ce, nawet tej najmniejszej!

 

Każ­de wie­lo­krot­ne uży­cie tor­by zmniej­sza jej wpływ na śro­do­wi­sko i ogra­ni­cza powsta­wa­nie odpadów.
Po co obcią­żać pla­ne­tę nie­po­trzeb­nym plastikiem.