Antypoślizgowa mata do wanny i prysznica

31.89 

SKU: FC27396 Kategoria:

Opis

Anty­po­śli­zgo­wa pod­kład­ka do wan­ny i kabi­ny prysz­ni­co­wej, dobrze się trzy­ma dzię­ki przy­ssaw­kom od spodu.Wykonano z odpor­ne­go, przy­czep­ne­go i zmy­wal­ne­go winylu.Wymiary: 43 x 43 cm.

Spraw sobie pod­kład­kę, aby Two­je kąpa­nie było bez­piecz­ne i już nigdy nie pośli­zgnę­ła Ci się noga przy wcho­dze­niu i wycho­dze­niu z wan­ny. Ura­zy w wan­nie są naj­bar­dziej niebezpieczne!

 

Anty­po­śli­zgo­wa mata 43 x 43 cm

w spodniej czę­ści przy­ssaw­ki, dzię­ki któ­rym dobrze się trzyma
nada­je się do wan­ny i kabi­ny prysznicowej
zmywalna