Dywanik łazienkowy

46.26 

SKU: FC25424 Kategoria:

Opis

Dywa­nik łazien­ko­wy w paste­lo­wych kolorach,powierzchnia z mięk­kie­go mikrow­łók­na PES,antypoślizgowa odpor­na spodnia stro­na SBR ‚prak­tycz­na pętel­ka do powie­sze­nia przy suszeniu.
Pra­nie na deli­kat­nym pro­gra­mie lub ręcz­ne maks. 30 °C.Nie suszyć w suszar­ce na pranie!Wymiary: 70 x 45 cm.
SBR- anty­po­śli­zgo­wa kau­czu­ko­wa guma odpor­na­na znisz­cze­nia i roz­dzie­ra­nie. Głów­ną zale­tą jest to,że w przy­pad­ku zamo­cze­nia w łazien­ce dywa­nik­nie przy­kle­ja się do pod­ło­gi (jak inne materiały).