LAGOON VELVET 3w1 czapka/szalik/kominiarka FC BLACK BADGE

30.81 

SKU: FC19941 Kategoria:

Opis

Chcesz mieć cie­pły sza­lik, czap­kę czy komin i zde­cy­do­wać się w zależ­no­ści od nastro­ju? Szal 3w1 jest z gład­kie­go aksa­mi­tu i ogrze­je twarz, a w razie potrze­by pocią­gnię­ciem stwo­rzysz z nie­go prak­tycz­ną, dopa­so­wa­ną czapkę.