Szal REBELITO®, imitacja futra

37.90 

SKU: FC19391 Kategoria:

Opis

Szal REBELITO® imi­ta­cja futra, nie­zwy­kle mięk­ka, z apli­ka­cją. Otwór w sza­lu utrzy­mu­je go w jed­nym miej­scu. Wyko­na­ny w 100% z mięk­kiej mikro­fi­bry PES. Wymia­ry: dłu­gość 105 cm, sze­ro­kość  19 cm.
 

Otwór któ­ry utrzy­mu­je sza­lik w jed­nej pozycji:
1. Owiń się szalem
2. Prze­wlecz koń­ców­kę przez otwór
3. Gotowe

 
 
“Wyko­na­ne ze sztucz­ne­go futra…”