Pieniący żel pod prysznic z Aloe Vera i gliceryną PRINCESS

12.11 

SKU: FC0581 Kategoria:

Opis

Kre­mo­wo-pie­lę­gna­cyj­ny skład zmięk­cza i nawil­ża skó­rę. Pod­czas kąpie­li two­rzy boga­tą pianę.PRINCESS- zapach inspi­ro­wa­ny jest kró­lew­skim życiem, a dzię­ki swo­je­mu skła­do­wi zdo­ła prze­nieść w kra­inę fan­ta­zji i marzeń.