Soniczna szczoteczka do zębów SONISSIMO® NEO

151.86 

SKU: EL36182 Kategoria:

Opis

Chcesz mieć pięk­ny, pro­mien­ny uśmiech bez pozo­sta­ło­ści płyt­ki na zębach? Osią­gnij rów­nież w domu poczu­cie pro­fe­sjo­nal­nie czy­stych zębów! SONISSIMO usu­nie aż o 100% wię­cej płyt­ki nazęb­nej niż szczo­tecz­ka manualna.