XXL Stosator regał modułowy

37.90 

SKU: DA94001 Kategoria:

Opis

Uni­wer­sal­ne zasto­so­wa­nie, utrzy­ma porzą­dek w całym mieszkaniu.Łazienka, kuch­nia, pomiesz­cze­nie gospo­dar­cze, kory­tarz, gabi­ne­tlub pokój dzie­cię­cy, doce­nisz go we wszyst­kich tych miejscach.
Zestaw swój regał według SIEBIE, łącz kolo­ry i sam określ wyma­ga­ną wysokość.Regały pasu­ją do sie­bie i moż­na je usta­wiać jeden na drugim.
Wymia­ry: 44 x 32 x 23 cm.