Termos 1 l, na gorące i zimne napoje

65.79 

SKU: DA89511 Kategoria:

Opis

Prak­tycz­ne zamknię­cie zapew­nia­ją­ce, że napo­je się nie roz­le­ją, z ele­ganc­kie­mu uchwytem.Wymiary: wyso­kość 30 cm, śred­ni­ca 11 cm.