Mydelniczka silikonowa

18.90 

SKU: DA6039 Kategoria:

Opis

Oprócz świet­ne­go desi­gnu doce­nisz rów­nież to, że bez­po­śred­nio pod mydłem nigdy nie pozo­sta­nie woda,więc mydło nie jest nie­po­trzeb­nie mar­no­wa­ne i nie „mięk­nie” z powo­du sta­nia w wodzie.

 

Mydel­nicz­ka z przyssawką

przez naci­śnię­cie na środ­ku, przy­ssa się do umy­wal­ki, wan­ny, zlewu…

Mate­riał: sili­kon, wymia­ry: 12 x 8,5 x 3 cm.