Samonawadniający kolec do roślin

8.05 

SKU: DA39331 Kategoria:

Opis

Poma­ga w utrzy­ma­niu opty­mal­ne­go pozio­mu wil­got­no­ści gle­by, zapew­nia zdro­wy wzrost i roz­wój roślin donicz­ko­wych oraz kwiatów.