Szczotka z przyssawką do mycia szklanek

22.68 

SKU: DA39301 Kategoria:

Opis

Szczot­ka do mycia szkla­nek i kie­lisz­ków z przy­ssaw­ką jest prak­tycz­nym narzę­dziem do mycia naczyń, któ­re ofe­ru­je wie­le zalet, w tym sta­bil­ność, wygo­dę i sku­tecz­ność w utrzy­ma­niu czystości.