33,7 cm perforowany pojemnik do przechowywania

22.68 

SKU: DA36683 Kategoria:

Opis

Prak­tycz­ne pudeł­ko wyko­rzy­stasz na wszyst­kie dro­bia­zgi w domu! Np. w kuch­ni na przy­pra­wy i sło­dy­cze, w łazien­ce na arty­ku­ły kosme­tycz­ne, w poko­ju dzie­cię­cym na drob­ne zabaw­ki itp.