SOWA wisząca szafka na papier toaletowy

27.15 

SKU: DA36572 Kategoria:

Opis

Prak­tycz­ną szaf­kę wyko­rzy­stasz na papier toa­le­to­wy lub ręcz­nicz­ki, na górze moż­na prak­tycz­nie odło­żyć też telefon.