XL PORZĄDKONOSZ nośnik środków czystości

30.81 

SKU: DA34881 Kategoria:

Opis

Miej wszyst­ko co potrzeb­ne pod­czas sprzą­ta­nia pod ręką! Zasto­su­jesz na środ­ki czy­sto­ści i czysz­czą­cych pomocników.