40 m naturalny sznurek konopny, grubość 2 mm

4.46 

SKU: DA32391 Kategoria:

Opis

Natu­ral­ny sznu­rek konop­ny, ple­cio­ny z dwóch cien­kich sznu­recz­ków, zwój ok. 40 m, śred­ni­ca sznur­ka ok. 2 mm.

DO BIEŻĄCEGO UŻYTKU I KREATYWNEGO TWORZENIA

 

Wyko­rzy­stasz go do pro­duk­cji róż­nych deko­ra­cji, przy aran­ża­cji kom­po­zy­cji kwia­to­wych albo do pako­wa­nia pre­zen­tów czy paczek podarunkowych…

RÓWNIEŻ DLA OGRODNIKÓW ORAZ MAJSTERKOWICZÓW