Okrągły regał/szafka z przesuwanymi drzwiczkami ROUND REGAL

375.49 

SKU: DA31292 Kategoria:

Opis

Okrą­gły regał/szafka z prze­su­wa­ny­mi drzwicz­ka­mi, wyko­na­no z solid­ne­go pla­sti­ku. Śred­ni­ca 32 cm, 4 pół­ki, wyso­kość 76 cm.

Każ­dą pół­kę moż­na zamknąć dzię­ki drzwicz­kom przesuwnym.

ROUND REGAL

Wyko­rzy­stasz w łazien­ce, kuch­ni, salo­nie, poko­ju dzie­cię­cym i gabi­ne­cie… na przy­bo­ry toa­le­to­we, żyw­ność, gaze­ty i cza­so­pi­sma, zabaw­ki oraz inne rze­czy w domu