10,5 cm KOLEBKOWA PRASKA DO CZOSNKU, połączenie stali nierdzewnej i wysokiej jakości plastiku

24.29 

SKU: DA30821 Kategoria:

Opis

NOWOCZESNA PRASKA DO CZOSNKU, połą­cze­nie sta­li nie­rdzew­nej i wyso­kiej jako­ści pla­sti­ku, ergo­no­micz­ny uchwyt. Dłu­gość 10,5 cm.

 

ŁATWE SPRASOWANIE = czo­snek wyci­ska się pro­stym ciśnie­niem na ręko­jeść- cię­cie zapew­nia­ją ostre kra­wę­dzie otwo­rów krajalnicy
dzię­ki tym ostrym kra­wę­dziom otwo­rów czo­snek jest kro­jo­ny, a nie zgnia­ta­ny, przez co zacho­wu­je swój smak i aromat!
pra­ska wyko­na­na jest ze sta­li nie­rdzew­nej w połą­cze­niu z wyso­kiej jako­ści plastikiem.
bar­dzo łatwo się czy­ści, moż­na go myć w zmywarce