2w1 TOUCH & OPEN dotykowy kosz na śmieci & stopień

197.88 

SKU: DA29281 Kategoria:

Opis

2w1 TOUCH & OPEN doty­ko­wy kosz na segre­go­wa­ne śmie­ci & sto­pień (czę­sto przy­da­je się w domu).Wykonano z wytrzy­ma­łe­go pla­sti­ku. Wymia­ry cał­ko­wi­te: 36 x 24 x 60 cm, sto­pień: 36 x 24 x 29,5 cm, pojem­ność kosza ok. 11 l.

 
 
KOSZ NA ŚMIECI pojem­ność 11 l

otwie­ra­nie przez naci­śnię­cie przy­si­ku push
wewnątrz dwie czę­ści oddzie­lo­ne wyj­mo­wa­ną przegrodą

PRAKTYCZNY STOPIEŃ

kosz w gór­nej czę­ści moż­na zdej­mo­wać i masz prak­tycz­ny sto­pień, któ­ry czę­sto spraw­dza się w domu (nośność ok. 80 kg)
od spodu ma prak­tycz­ne anty­po­śli­zgo­we podkładki