Wysoka popielniczka nierdzewna

56.90 

SKU: DA27911 Kategoria:

Opis

Wyso­ka popiel­nicz­ka nie­rdzew­na z prak­tycz­nym środ­kiem do odkła­da­nia i gasze­nia papie­ro­sów (moż­na wykręcić).Średnica dol­na 10 cm, gór­na 8 cm, wys. 10 cm.

 

Wyso­ka popiel­nicz­ka z prak­tycz­nym środ­kiem do odkła­da­nia i gasze­nia papie­ro­sów, któ­ry moż­na odkrę­cić dla łatwe­go umycia.