30 szt. RYSUNKOWY ZESTAW grafitowych ołówków i narzędzi

61.71 

SKU: DA27601 Kategoria:

Opis

RYSUNKOWY ZESTAW gra­fi­to­wych ołów­ków i narzę­dzi do arty­stycz­ne­go rysun­ku ołówkiem,w meta­lo­wej kase­cie. Wymia­ry opa­ko­wa­nia: 30,5 x 18,5 cm, gru­bość ok. 1,5 cm,średnica ołów­ka ok. 7 mm, dłu­gość 17, 5 cm.

 

zawie­ra ołów­ki róż­nej twar­do­ści i inne narzę­dzia do arty­stycz­ne­go ryso­wa­nia ołówkiem
niski sto­pień twar­do­ści ołów­ków nada­je się do rysun­ków arty­stycz­nych i cieniowania

CIESZ SIĘ ZABAWĄ & KREATYWNOŚCIĄ!

Zestaw zawie­ra:

17x arty­stycz­ne ołów­ki gra­fi­to­we (3H, 2H, 2 × HB, 2 × 2B, 2 x 3B, 2 x 4B, 2 x 5B 2 x 6B, 2 x 8B10B)
4x węgiel w ołów­ku (mięk­ki, śred­ni, twardy)
3x roz­cie­racz / wiszer
1x uchwyt do pasteli
2x temperówka
1x gumka
1x chle­bo­wa gumka
1x skła­da­ny nóż

 

wszyst­ko zapa­ko­wa­ne w meta­lo­wej kasecie