38 cm długie nierdzewne szczypce z silikonem

27.90 

SKU: DA26891 Kategoria:

Opis

38 cm dłu­gie nie­rdzew­ne szczyp­ce, z sili­ko­nem. Dłu­gość 38 cm, sze­ro­kość łopa­tek 4 cm.

 

Ide­al­ne do gril­lo­wa­nia dro­biu, warzyw i inne­go jedzenia.
Dzię­ki sili­ko­no­we­mu zakoń­cze­niu nie doj­dzie do zary­so­wa­nia powierzchni.