Szufelka i miotełka z antypoślizgowym uchwytem

31.89 

SKU: DA26561 Kategoria:

Opis

SZUFELKAZMIOTKA, anty­po­śli­zgo­wy uchwyt mio­teł­ki. Wymia­ry: 22,5 x 35 x 10,5 cm.
Wyso­kiej jako­ści wyko­na­nie. Połą­cze­nie sili­ko­nu oraz solid­ne­go plastiku.

 

Zmiot­kę moż­na łatwo umie­ścić w szufelce.
W gór­nej czę­ści łopat­ki ząb­ki do oczysz­cze­nia miotełki.
Zmiot­ka z anty­po­śli­zgo­wym uchwytem.