JAJKO na niespodziankę od zajączka

12.11 

SKU: DA26351 Kategoria:

Opis

JAJKO na nie­spo­dzian­kę od zającz­ka, otwie­ra­ny meta­lo­wy pojemnik,dwustronny, od spodu wytło­cze­nie dla lep­szej sta­bil­no­ści pudełka.Wymiary: 12,5 x 8 x 9 cm.

 

super na słod­ko­ści od zającz­ka dla najmłodszych
w środ­ku mogą zna­leźć sma­ko­ły­ki lub dro­bia­zgi, któ­re z pew­no­ścią spra­wią im radość