20 szt. bambusowe klamerki GoEco®

8.05 

SKU: DA25042 Kategoria:

Opis

Kla­mer­ki są wyko­na­ne z bam­bu­sa. Bam­bus to jed­na z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i jest mate­ria­łem wyso­ce odna­wial­nym, któ­ry nie wyma­ga przesadzania.