Kasetka dekoracyjna, z ważką

151.86 

SKU: DA10421 Kategoria:

Opis

Kaset­ka deko­ra­cyj­na z deko­ra­cyj­ną ważką
Drew­no pokry­te lakie­rem w kolo­rze szma­rag­do­wym. Uni­wer­sal­ne zamknię­cie na waż­kę wyko­na­ną z żywi­cy naturalnej.Wnętrze wyście­lo­ne aksa­mit­ną wyściółką.
Wymia­ry: 15 x 15 15 cm (wnę­trze 2 x 13 x 13 x 6.5 cm)